Uw partner voor AdBlue

Productinformatie

Opslag

Om verontreinigende stoffen die de kwaliteit van AdBlue® zouden kunnen schaden te voorkomen dient AdBlue alleen te worden afgevuld en opgeslagen in uitsluitend voor die toepassing bedoelde systemen. Wij verstrekken u graag meer informatie hieromtrent. Aangezien AdBlue® bij -11°C haar vloeibaarheid verliest en bij temperaturen boven 25°C versnelt in kwaliteit afneemt, dienen tank- en opslagsystemen zodanig te worden ontworpen dat een temperatuur tussen 30 en -11°C kan worden gegarandeerd. 

 

Houdbaarheid

Indien de maximum geadviseerde opslagtemperatuur van 25 °C wordt gehandhaafd, blijft AdBlue ® minstens 12 maanden na productie aan de vereisten van ISO 22241 voldoen. Indien deze geadviseerde opslagtemperatuur wordt overschreden, wordt deze periode dienovereenkomstig verminderd. AdBlue ® bevriest bij -11°C. Wanneer bevroren AdBlue ® gematigd terugkeert in een vloeibare staat, kan deze zonder vermindering van kwaliteit worden gebruikt.

 

Gevaar en gezondheid

AdBlue ® is een oplossing in water die ongevaarlijk is zoals in het kader van de relevante Europese chemische producten wetgeving wordt gesteld. Voorts is het niet geclassificeerd als gevaarlijke substantie in het kader van de relevante materialen- en de vervoerverordeningen.
Indien een kleine hoeveelheid AdBlue ® in contact komt met de huid, kan deze eenvoudig met grote hoeveelheden water worden gewassen. Een bedreiging voor de volksgezondheid kan vrijwel worden uitgesloten.

 

Afbreekbaarheid en verwijdering

AdBlue ® wordt gemakkelijk ontbonden door microben. Het gevaar dat het aan het oppervlaktewater en de bodem stelt is daarom zeer laag. Dienovereenkomstig, is het geplaatst in de laagste Duitse klasse van het watergevaar, WGK 1. Dankzij de goede afbreekbaarheid kunnen kleine hoeveelheden van gemorste AdBlue ® eenvoudig met ruim water worden weggespoeld in het riool.

 

Product- en veiligheidsblad

Het AdBlue product- en veiligheidsblad bevat alle specificaties van de oplossing die u moet weten om hier veilig en verantwoord mee te werken.

 

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via 0164-271020 of via info@sakkocommercial.nl.