Uw partner voor AdBlue

Do's en don'ts

Let op! Denk goed na bij het opslaan en gebruik van AdBlue.

 

Wat kunt u beter wel doen:

 • Schaf alleen AdBlue aan van leveranciers die geregistreerd staan bij het Verband der Automobilindustrie (VDA)
 • Controleer of de AdBlue is geproduceerd volgens ISO22241-norm
 • Zorg ervoor dat de AdBlue niet vervuild raakt door zand, stof, water, brandstoffen etc.
 • Gebruik alleen apparatuur die bestemd is voor AdBlue. Veel materialen kunnen namelijk niet tegen ureum. Controleer dus of de gebruikte materialen ureum-proof zijn. Ook dit staat in de ISO22241-norm
 • AdBlue dient bewaard te worden tussen de -11 en 30 graden Celcius
 • De maximale houdbaarheidstermijn van AdBlue is achttien maanden

 

Wat kunt u beter niet doen:

 • Schaf geen landbouwureum of AdBlue van niet-geregistreerde producenten aan
 • Gebruik AdBlue niet als dieseltoevoeging, maar in een aparte tank
 • Gebruik uw machine of voertuig niet zonder AdBlue. Gebruikt u geen AdBlue dan zal het motormanagement dit signaleren en het motorvermogen reduceren
 • Laat drums of IBC’s hervullen door de leverancier, doe dit niet zelf
 • Stel AdBlue niet bloot aan direct zonlicht

 

AdBlue is een bodembedreigende vloeistof waarvoor bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk zijn. Opslag in emballage kan boven een vloeistofkerende vloer. Opslag in een bovengrondse tank moet plaatsvinden boven een lekbak of in een dubbelwandige tank met lekdetectie. Als er vul- en aftappunten zijn, moeten die zich bevinden boven een lekbak of vloeistofdichte vloer.

 

Bij type B-bedrijven, zoals tankstations zonder verkoop van LPG, is artikel 4.18 van de Activiteitenregeling van toepassing op de opslag van AdBlue. Paragraaf 3.3.1 over het afleveren van vloeibare brandstof is dus niet op deze opslag van toepassing, omdat AdBlue geen brandstof is.

 

AdBlue wordt vooral verkocht op de grote tankstations langs snelwegen, die meestal vanwege LPG verkoop vergunningplichtig zijn. Bij deze bedrijven moet in de milieuvergunning worden opgenomen dat bodembeschermende voorzieningen vereist zijn voor de opslag van AdBlue. Als een bedrijf AdBlue wil gaan opslaan en afleveren moet de milieuvergunning hierop worden aangepast. Als de milieuvergunning al bodembeschermende voorzieningen vereist voor alle aanwezige bodembedreigende vloeistoffen (en daarmee ook AdBlue), dan kan worden volstaan met een melding op grond van artikel 8.19 Wm.

 

[Bron: InfoMil in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu]